Projekts “Šķeldošanas pakalpojuma izveide”

Publiskais finansējums: 13999.30 EUR

Uzņēmums SIA ”Tree group” no Mazsalacas  ir projekta “Šķeldošanas pakalpojuma izveide” realizētājs.To dibinājuši divi jaunieši Jānis Kazerovskis no Amatas novada un Uģis Kampuss no Mazsalacas novada. Par uzņēmuma izveidi stāsta  tā  dibināji : “Esam kopā no studiju laika, kad mācoties Latvijas Lauksaimniecības universitātē,  ieguvām Mežsaimniecības bakalaura grādu. Pēc studijām universitātē, nolēmām  koku tēmu iepazīt no cita rakursa. Pieņēmām lēmumu, papildināt LLU gūtās zināšanas un  devāmies uz Ērgļu Profesionālo vidusskolu, lai apgūtu profesiju kokkopis-arborists. Plānotais tika sasniegts-iegūtā  profesija mums abiem gāja pie sirds.”

Lai  uzsāktu patstāvīgu saimniecisko darbību, 2013.gadā abi draugi un partneri izveidots kopīgu uzņēmumu SIA ”Tree group”. Jau pirmajos gados uzņēmums sevi varēja labi pierādīt, piedalījās iestāžu sludinātajos iepirkumos un cenu aptaujās.Bija iespēja strādāt un sniegt ļoti profesionālu pakalpojumu.Šobrīd uzņēmuma klientu lokā ir bijusi Mazsalacas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Burtnieku novada pašvaldība, Salacgrīvas novada pašvaldība. Tāpat klienti ir juridiskās un fiziskās personas no iepriekšminētajām pašvaldībām un citām Vidzemes vietām (Valmiera, Liepa, Cēsis, Smiltene u.c.) Lai celtu savu kvalifikāciju 2016.gadā Uģis Kampuss ieguva augstāko novērtējumu Eiropā – Eiropas sertifikātu koku kopšanā. 2016.gadā tika radīta vēl viena darba vieta-  kā palīgs uzņēmumā sāka strādāt arī mazsalacietis Raivis Juražs . Šobrīd uzņēmums SIA ”Tree group” sniedz profesionālus pakalpojumus – koku kopšanu, sauso zaru izzāģēšana, augļu koku kopšanu, bīstamo koku un zaru zāģēšanu, dzīvžogu kopšana kā arī mākslīgi veido koku dekoratīvās formas. Neatkarīgi no tā vai tā ir koku kopšana, bīstamo koku un zaru zāģēšana vai augļkoku kopšana, pēc arboristu paveiktā darba paliek liela zaru kaudze. Tas, kas notiek ar zaru kaudzi ir atkarīgs no saimniekiem. Paredzot to, ka liela daļa no pakalpojuma ņēmējiem vēlēsies zarus sasmalcināt , bija nepieciešams domāt par speciālās iekārtas iegādi.

  1. gadā jaunie uzņēmēji iesniedza projektu LEADER finansējuma saņemšanai , kurā paredzēja pārvietojamā šķeldotāja iegādi. Projektā norādītie mērķi un aktivitātes bija būtiskas biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijas attīstībai, tas ieguva augstu novērtējumu.

Šogad SIA ”Tree group” projekta mērķis  ir realizējies- mūsu teritorijas mājsaimniecībām tiek piedāvāts mūsdienīgs un pieejams pakalpojums – zaru šķeldošana un šķeldas lietderīga izmantošana. Radītās darba vietas un  uzņēmuma finašu plūsma- valsts budžetā ieskaitītie līdzekļi sekmē vietējo ekonomiku un lauku teritorijas attīstību kopumā.

Ja darbs izvēlētājā profesijā ir interesants un radošs , var paveikt lielas lietas! Puiši ir atraduši savu darbības nišu un atrodiet viņus, ja vajadzīgs pakalpojums koku un dārzu apkopšanā! Zaru kaudzes nededzināsim, jo šķeldu varam atdot atpakaļ zemei!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests