Noslēgusies 2.projektu iesniegšanas kārta

Pabeigta projektu vērtēšana vietējā rīcības grupā, rezultāti iesniegti LAD izvērtēšanai. Kopā iesniegti 33 projekti, kuri sadalīti 2 rīcībās: 24 projekti rīcībā “Mikro un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts” un 9 projekti rīcībā “Produktu un pakalpojumu attīstīšana”. 30 projekti saņem pozitīvu atzinumu, bet 3 projekti – negatīvu. Rezultātu – iegūtos punktus un atzinumus var aplūkot pievienotajā tabulā.…