B-ba “No Salacas līdz Rūjai” rīko semināru 01.09.2017. par 2.kārtas projektu rezultātu apspriešanu

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko semināru 01.09.2017. pl. 14:00 Valmieras pag. „Vanagos”. Semināra darba kārtībā: kārtas projektu konkursa kārtas izvērtējums VRG, kļūdu analīze,  vērtēšanas komisijas darba analīze, iesniegto projektu, to mērķu un kvalitātes  apspriešana. (Daiga Siliņa) Starpvalstu kvalitatīvas sadarbības iespējas, partneru tikšanās organizēšana kopā ar b-bu „Valmiera – Giterslo”, mērķu apspriešana. (Ojārs Beķeris)…