Biedrība No Salacas līdz Rūjai izsludina 4. konkursa kārtu

Atbilstoši biedrības  „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” tiek izsludināta 4. konkursu kārta! Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 2018. gada 7.maijs – 2018.…