Stratēģijas “Atvēršanas diena” viens no aspriežamajiem jautājumiem ir mērķa rīcības izveide, lai atbalstītu nodibinājuma Camphill Rožkalni darbību.

Stratēģijas “Atvēršanas diena” viens no aspriežamajiem jautājumiem ir mērķa rīcības izveide, lai atbalstītu nodibinājuma Camphill Rožkalni darbību. Pievienotajā dokumentā ir informācija par šo aktivitāti Stratēgiskā rīcība Camphill Rozkalni 

Semināra prezentācija pieejama šeit: SEMINARSBiedriba No Salacas lidz Rujai 30.08.2018

Starptautiskais projekts “Bioekonomikas aspekta ieviešana un prasmju pārnese uzņēmējdarbībā un dabas resursu ilgtspējīgā apsaimniekošanā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” un tās partneru- Latvijā un Vācijā, darbības teritorijās” I

VIZĪTES NORISE No š.g.23.-25. maijam  biedrības  „No Salacas līdz Rūjai”  valdes priekšsēdētāja Evija Nagle un biedrības darbinieces Daiga Siliņa un Aija Žideņa devās vizītē uz Saksijas-Anhaltes pavalsts galvaspilsētu Magdeburgu Vācijā. Vizītes mērķis bija sagatavošanās starpvalstu sadarbības projekta norisēm. maijā pl.13.00 , iepriekš norunātajā vietā Magdeburgā tikāmies ar Štefiju Triteli ( Steffi Tritell), Hohes Bordes (HOHE…

19.2.1.AKTIVITĀTE SIA ”Tree group” projekts “Šķeldošanas pakalpojuma izveide”

Projekts “Šķeldošanas pakalpojuma izveide” Publiskais finansējums: 13999.30 EUR Uzņēmums SIA ”Tree group” no Mazsalacas  ir projekta “Šķeldošanas pakalpojuma izveide” realizētājs.To dibinājuši divi jaunieši Jānis Kazerovskis no Amatas novada un Uģis Kampuss no Mazsalacas novada. Par uzņēmuma izveidi stāsta  tā  dibināji : “Esam kopā no studiju laika, kad mācoties Latvijas Lauksaimniecības universitātē,  ieguvām Mežsaimniecības bakalaura grādu. Pēc studijām…

19.2.1.AKTIVITĀTE “No idejas līdz rezultātam – kaņepju sēklu produktu ražotnes izveide!”

Projekts “Kaņepju sēklu produktu ražotnes izveide” Publiskais finansējums: 11257.86 EUR SIA “Spelta”  ir ģimenes uzņēmums , tās dibinātāji ir brālis un māsa- Mareks Bērziņš un Iveta Pāvula. Gados jaunie uzņēmēji ir ieguvuši daudzpusīgu pieredzi, galvenokārt laukaugu audzēšanā.  2015.gada aprīlī tika pieņemts lēmums izveidot jaunu uzņēmumu “Spelta”, lai veidotu sadarbība ar jau esošo zemnieku saimniecību “Lojas”- atpazīstamu,…

AKTIVITĀTE 19.2.1. Izveidota logu un dizaina mēbeļu ražotne Burtnieku novadā

Uzņēmējdarbības atbalsta projekts “Logu un dizaina mēbeļu ražotnes izveide Burtnieku novadā” Publiskais finansējums: 34743.94 EUR Gados jaunais Burtnieku novada uzņēmējs Tālis Grīnbergs ir uzņēmuma SIA “WOODHEART” dibinātājs un vadītājs. Šogad aprīlī viņš realizēja pirmo LEADER projektu, bet jau jūnijā uzņēmējs sagatavoja un iesniedza otra projekta pieteikumu, kuram tikko tika  saņemts apstiprinājums no LAD par finansējuma…

AKTIVITĀTE 19.2.1. Veikta vīndarītavas modernizācija

Uzņēmējdarbības atbalsta projekts “Vīndarītavas modernizācija” Publiskais finansējums 5098.10 EUR   Rīcībai, kuras mērķis ir “Produktu un pakalpojumu attīstīšana” projektu iesniedza jauns, bet jau vietējā tirgū atpazīstams uzņēmums  SIA “Bauņu sēta” no Naukšēnu novada. Uzņēmuma īpašnieks Jānis Baunis mērķtiecīgi strādā pie preču zīmes “Naukšēnu vīnu darītava” attīstības. 2016. gadā SIA “Bauņu sēta” saņēma licenci alkoholisko dzērienu…

AKTIVITĀTE 19.2.2. Pie BMX “Tālava” velotrases atklāts Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums

Projekts “Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums” Publiskais finansējums: 16540.06 EUR   2017.gada 24.augustā pie biedrības “BMX sporta klubs “Tālava”” BMX velotrases Valmiermiužā  tika atklāts “Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums”. Multifunkcionālais sporta laukums  ierīkots biedrības “No Salacas līdz Rūjai”  LEADER projektu ietvaros, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma…

AKTIVITĀTE 19.2.1. Radīta „Ferma” mazajiem lauksaimniekiem!

Projekts “Rotaļu un spēļu metodiskais parks ”Ferma’” Publiskais finansējums: 14 840 EUR Jaunā uzņēmēja Linda Rinnere ir realizējusi pateisi interesantu projektu „Rotaļu un spēļu metodiskais parks ”Ferma”. Burtnieku novada uzņēmums ”Valdeko” pēdējo gadu laikā organizē dažādus interesantus sporta pasākumus- florbola turnīrus, streetbola turnīrus kā arī bērnu rītus. Tur mazie kopā ar vecākiem tiek aicināti uz…

AKTIVITĀTE 19.2.2. Biedrība “Laņģezers” ir realizējusi projektu Laņģezera kopšanas nodrošināšanai

Biedrība “Laņģezers” ir realizējusi projektu Nr. 16-09-AL29-A019.2201-000003 “Niedru pļāvēja un aprīkojuma iegāde Laņģezera kopšanai”, kas tika iesniegts biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā atklāto projektu konkursa 1.kārtā  Rīcībā 2.1. Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana” Projekta mērķis: Nodrošināt Laņģezera dabiskās vides saglabāšana un pieejamības nodrošināšana vietējai sabiedrībai, radot drošu vidi un augstvērtīgu atpūtu…