SKAITĻOS UN FAKTOS!

Ir pienākusi gada nogale, kad tiks pavadīts vecais gads un sagaidīts jaunais. Šis ir laiks, kad atskatīties uz jau paveikto, lai iedvesmotos jauniem darbiem. Biedrība ir izveidojusi šī plānošanas perioda 2014. – 2020.gadam starpposma novērtējuma informatīvo plakātu SKAITĻOS UN FAKTOS!

Īstenots projekts Burtnieku ezera pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Biedrība „Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” ir dibināta 2010. gada aprīlī un jau astoņus gadus aktīvi darbojas visu paaudžu iedzīvotāju izgītošanā un attieksmes pret vidi mainīšanā uz labo pusi. Biedrība izvirzīja sev mērķus – jauno makšķernieku un tūristu apmācīšana, sacensību organizēšana, izglītojošu pasākumu organizēšana vides aizsardzībā, kā arī sadarbību ar citām tūrisma un makšķerēšanas biedrībām.…

Staiceles pilsētas bibliotēkā būs apskatāma fotoizstāde “Rudens sesijas noslēgums”

No 2018. gada 15. decembra līdz 2019. gada 15. janvārim Staiceles pilsētas bibliotēkā, Parka ielā 2, būs skatāma starpteritoriālā sadarbības projekta “Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai” (Nr. 17-00-A019.332-000007) dalībnieku fotoizstāde “Rudens sesijas noslēgums”. Fotoizstādes atklāšana 2018. gada 15. decembrī plkst.10:00. Fotoizstādi organizē biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, “Jūrkante” un “No Salacas līdz Rūjai” sadarbībā…