Izsludināta LEADER projektu konkursa 5.kārta uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 5.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2019. gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 23. maijam. Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība…

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” aicina fotoprojekta “Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai” dalībniekus uz noslēguma prezentāciju

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” kopā ar biedrībām “Jūrkante” un “No Salacas līdz Rūjai”, starpteritoriālā sadarbības projekta “Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai” ietvaros, organizē fotoprojekta noslēguma pasākumu: * Prezentācija par projekta laikā notikušajām aktivitātēm; * Tūrisma brošūras un fotoalbuma prezentācija. Pasākuma norises laiks un vieta: – 2019. gada 23. martā plkst. 11.00 – 13.00;…

Izveidota Kocēnu novada sporta slavas zāle

Kocēnu novada dome, īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētu projektu, Kocēnu sporta namā izveidojusi Kocēnu novada sporta slavas zāli.   Projekta “Smelies spēku Kocēnu sporta slavas zālē!” ietvaros Kocēnu sporta nama vestibilā zem skatītāju tribīnēm, kas līdz šim tika maz izmantots, pēc mākslinieka Tālivalža Langenfelda skicēm uzņēmums “Būvmanis” izveidojis slavas zāli, kuras noformējums rada…