Vietējās rīcības grupas “No Salacas līdz Rūjai” projekta dalībnieku pieredze Vācijā

1.posma aktivitātes starpvalstu projektam “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās” (Projekta nr. 19-00-A019.333-000004) rit pilnā sparā, tāpēc esam sagatavojuši rakstu sēriju un aicinām atskatīties uz to, kā mums gāja 6 dienu mācību un pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju. PDF…