Izsludināta LEADER projektu konkursa 6.kārta uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem.

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 06. aprīļa līdz 2020. gada 6.maijam. Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku…