Izveidoti vairāki sižeti par šajā plānošanas periodā īstenotajiem LEADER projektiem Kocēnu novadā

Tuvojas plānošanas perioda 2014.- 2020. nobeigums un šis ir īstais brīdis vērtēt mūsu veikumu, tāpēc turpmāk gribam Jūs iepazīstināt ar dažiem mūsu veiksmīgākajiem uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem. Sižets par Zemnieku saimniecības “Grasbergs Veterinārija”īstenoto LEADER projektu “Mobilās veterinārās prakses izveidošana” https://www.youtube.com/watch?v=DltwJYhbM8U Sižets par SIA “KOCĒNU KORTI” īstenotajiem LEADER projektiem “Apartamentu tipa ekonomiskās klases viesnīcas izveide” un…