SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējums par 2016.-2019.gadu

Atbilstoši MK Nr.125 47.4.3. apakšpunktam  katru gadu vietējās rīcības grupas novērtē sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā.   Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējumu skatīt ŠEIT Rezultatīvie rādītāji iegūti apkopojot informāciju par uzraudzībā esošajiem LEADER programmā realizētiem projektiem, kā arī veikts…

LEADER projektu konkursa 6.kārtas rezultati

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 6. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta…