2020.gada 17.jūnijā biedrība “No Salacas līdz Rūjai”piedalījās seminārā “Zaļo velo ceļu infrastruktūras izveide Gulbenes novadā”.

2020.gada 17.jūnijā VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” sadarbībā ar biedrībām – Biedrība “Jūrkante”, Abulas lauku partnerība“, “CRLP“, “Brasla” un Biedrība “Sateka” sadarbības projekta “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja ” nr. 19-00-A019.332-000004, ietvaros, kopā ar sadarbības partneriem, tūrisma speciālistiem, uzņēmējiem un citiem interesentiem piedalījās seminārā “Zaļo velo ceļu infrastruktūras izveide Gulbenes novadā”. Devāmies…

2020.gada 22.maijā norisinājās praktiskais seminārs  “Lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā. Salmu paneļu būves montāža.”

2020.gada 22.maijā norisinājās praktiskais seminārs  “Lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā. Salmu paneļu būves montāža.” Starpvalstu projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās” (Projekta nr. 19 00 A019.333 000004) ietvaros,jau no paša rīta devāmies uz uzņēmuma SIA “STP Seno tehnoloģiju…

Aktuāla informācija par projektu „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā biedrības darbības teritorijā. Ar šādu mērķi biedrība ir iesaistījusies ELFLA starpteritoriālās sadarbības projektā „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”, projekta Nr.18-00-A019.332-000005. Projekta vadošais partneris ir biedrība „Rīgas rajona Lauku…