Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” rīko informatīvu sanāksmi par Rīcības plāna grozījumiem, papildfinansējuma sadalījumu un papildinājumiem vērtēšanas kritērijos 2019.gada 09.janvārī, plkst.11.00.

Norises vieta: Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

 

Programma pieejama šeit: Sanāksme 09.01.2019