Biedrība ‘No Salacas līdz Rūjai’  vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā ‘No Salacas līdz Rūjai’  darbības teritorijā.

Ideja šāda pakalpojuma pieejamībai radās palielinoties situāciju apjomam, kad LEADER finansējuma apguve (pat pēc apstiprināta LEADER projekta pieteikuma) tika traucēta projekta iesniedzējam nesaņemot aizdevumu projekta ieceres īstenošanai. Nozīmīga loma šādas informācijas pieejamības nodrošināšanai sakņojas ‘No Salacas līdz Rūjai’   pastāvēšanas mērķī, kur ‘No Salacas līdz Rūjai’  vēlas veicināt vietējās ekonomikas attīstību un vietējās kopienas aktivitātes pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos.

Rezultātā ir tapusi informatīva platforma SEGUMS, kur esošie un potenciālie uzņēmēji ‘No Salacas līdz Rūjai’ darbības teritorijā, var iegūt informāciju par iespējām piesaistīt aizdevumus arī nebanku sektorā.

SEGUMS ir ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona attīstībai'(projekta nr.18-00-A019.332-000005) viens no rezultātiem.

Aicinām iepazīties arī ar aktuālu Pētījumu par esošo un potenciālo uzņēmēju aizņēmumu vajadzībām. Pētījuma autori SIA ‘SKDS Pētījumu centrs’, sadaļā Pētījums.