Uzņēmējdarbības atbalsta projekts “Logu un dizaina mēbeļu ražotnes izveide Burtnieku novadā”

Publiskais finansējums: 34743.94 EUR

Gados jaunais Burtnieku novada uzņēmējs Tālis Grīnbergs ir uzņēmuma SIA “WOODHEART” dibinātājs un vadītājs. Šogad aprīlī viņš realizēja pirmo LEADER projektu, bet jau jūnijā uzņēmējs sagatavoja un iesniedza otra projekta pieteikumu, kuram tikko tika  saņemts apstiprinājums no LAD par finansējuma piešķīrumu.

Kā  savu aroda izvēli un profesionālo izaugsmi  raksturo uzņēmējs?

Tālis saka: “ Darbošanās ar koku   ir  jau 20 gadus. Jau no pamatskolas gadiem, mājās darbnīcā virpoju svečturus un šķīvjus. Piedalījos izstādēs Mazpūlcēnos un Burtnieku galerijā A-Z. Ārodizglītību apguvu Rīgas Amatniecības Vidusskolā. Paralēli jau sāku strādāt galdniecībā, kas deva lielu pieredzi. Pēc kāda laika devos uz Angliju, kur strādāju nelielā kokdarbnīcā. Atgriežoties mājās,  ātri uzsāku darbu galdniecībā “MDL studija” Mūrmuižā. Tad sekoja uzaicinājums sākt darbu lielā celtniecības firmā EKERS par galdnieku. Pēc viena gada jau biju šīs galdniecības vadītājs“.

Tālis bija nospraudis mērķi –  izveidot savu uzņēmumu! Jaunā uzņēmuma dzimšanas diena ir šā gada 7. Februāris! Par uzņēmuma “nišas “ produktu tika izvēlēta   logu un dizaina mēbeļu ražošana. Uzņēmums  tika nosaukts “woodheart” – koka sirds. Tas raksturo uzņēmēja spēju saskatīt koka unikālo, dabas rdīto skaistumu un pievienojot savu darbu, radošumu un prasmi , izgatavot vērtīgas lietas.  Lai uzņēmums varētu uzsākt ražošanu ar pietiekamu jaudu un konkurētspēju, tika nolemts startēt LEADER projektu konkursā. Iegūtais finansējums nodrošināja  jaunā uzņēmuma sekmīgu attīstību un iespēju sasniegt ambiciozus mērķus:uzņēmumā ražot kvalitatīvus un augstvērtīgus koksnes izstrādājumus gan eksportam, gan vietējam tirgum pēc individuāliem pasūtījumiem. Tika iegādāti darba galdi un precīzās kokapstrādes iekārtas. Šobrīd  tiek ražoti koka logi ar augstu siltumnoturību kā arī koka logi ar alumīnija uzlikām no ārpuses, bez tam uzņēmumā ražo  dizaina mēbeles, kāpnes, ārdurvis, kā arī citi izstrādājumi pēc individuāliem pasūtījumiem. Pie sasniegtā nav jāapstājas- tādu lēmumu pieņēma Tālis un sagatavoju otro LEADER projekta pieteikumu! Par tālākiem attīstības mērķiem uzņēmējs saka: ”Šobrīd uzņēmums ir jau tik tālu attīstījies, ka būtisks ir ne tikai saražotās produkcijas daudzums, bet arī ekoloģiskie aspekti! Nepieciešama darba vides uzlabošana, kā arī izejvielu un produktu racionālas izmantošanas pilnveidošana. Ir jārisina jautājums par  ražošanas procesa atlikumproduktu izmantošanu. Tā kā galdniecības uzņēmuma galvenais atlikumprodukts ir skaidas, tad  tās ir racionāli jāizmanto. Jaunā rojekta mērķis ir, iegādājoties nepieciešamās iekārtas  nodrošināt tālāku uzņēmuma attīstību, ražojot augstas kvalitātes izstrādājumus, un būtiski uzlabot darba vidi: samazināt trokšņa līmeni ražotnē,  kļūt par videi draudzīgu uzņēmumu, kas rūpējas par ražošanas atlikumprodukta skaidu tālāku pārstrādi un racionālu izmantošanu.”

SIA WoodHeart īpašnieks Tālis Grīnbergs šogad Vidzemes uzņēmēju dienās, demonstrējot paša izgatavoto orģināldarbu – galdu, kura pamatni veido celms ar kuplu sakņu vijumu, bet virsma no stikla.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests