Izsludināta LEADER projektu konkursa 7.kārta

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 7.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 10. novembrim. Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība…

Mazsalacas novada pašvaldība ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu “Velvju zāles remontdarbi Sēļu muižā”.

Sestdien, 8.augustā jau septīto gadu pēc kārtas Sēļu muižā norisinājās “MAZIE OPERMŪZIKAS UN MĀKSLAS SVĒTKI”. Kā jau ierasts, svētku laikā skatītāju vērtējumam tika nodotas vairākas mākslas izstādes. Šajā vakarā viena no tām bija izvietota pavisam īpašā vietā – jaunajā velvju zālē. Sēļu muižas pagraba telpās Mazsalacas novada pašvaldība ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu “Velvju zāles…

Sadarbības projekts (Nr.19-00-A019.332-00004) “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja”

Lai nodrošinātu starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-00004) “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” aktivitāšu ieviešanu vietējās rīcības grupas biedrības “No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijā, šodien kopā ar Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centra speciālisti Lanu Cēsi un Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Valdi Kampusu devāmies apsekot bijušā dzelzceļa trases posmu Mazsalaca –…

2020.gada 17.jūnijā biedrība “No Salacas līdz Rūjai”piedalījās seminārā “Zaļo velo ceļu infrastruktūras izveide Gulbenes novadā”.

2020.gada 17.jūnijā VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” sadarbībā ar biedrībām – Biedrība “Jūrkante”, Abulas lauku partnerība“, “CRLP“, “Brasla” un Biedrība “Sateka” sadarbības projekta “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja ” nr. 19-00-A019.332-000004, ietvaros, kopā ar sadarbības partneriem, tūrisma speciālistiem, uzņēmējiem un citiem interesentiem piedalījās seminārā “Zaļo velo ceļu infrastruktūras izveide Gulbenes novadā”. Devāmies…

2020.gada 22.maijā norisinājās praktiskais seminārs  “Lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā. Salmu paneļu būves montāža.”

2020.gada 22.maijā norisinājās praktiskais seminārs  “Lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā. Salmu paneļu būves montāža.” Starpvalstu projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās” (Projekta nr. 19 00 A019.333 000004) ietvaros,jau no paša rīta devāmies uz uzņēmuma SIA “STP Seno tehnoloģiju…

Aktuāla informācija par projektu „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā biedrības darbības teritorijā. Ar šādu mērķi biedrība ir iesaistījusies ELFLA starpteritoriālās sadarbības projektā „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”, projekta Nr.18-00-A019.332-000005. Projekta vadošais partneris ir biedrība „Rīgas rajona Lauku…

SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējums par 2016.-2019.gadu

Atbilstoši MK Nr.125 47.4.3. apakšpunktam  katru gadu vietējās rīcības grupas novērtē sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā.   Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējumu skatīt ŠEIT Rezultatīvie rādītāji iegūti apkopojot informāciju par uzraudzībā esošajiem LEADER programmā realizētiem projektiem, kā arī veikts…