VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko semināru 01.09.2017. pl. 14:00 Valmieras pag. „Vanagos”.
Semināra darba kārtībā:

  • kārtas projektu konkursa kārtas izvērtējums VRG, kļūdu analīze,  vērtēšanas komisijas darba analīze, iesniegto projektu, to mērķu un kvalitātes  apspriešana. (Daiga Siliņa)
  • Starpvalstu kvalitatīvas sadarbības iespējas, partneru tikšanās organizēšana kopā ar b-bu „Valmiera – Giterslo”, mērķu apspriešana. (Ojārs Beķeris)

ar cieņu, Vizma Vasere
Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” projekta vadītāja  (mob.tel. 29148024)