Starpvalstu projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai ” un tās sadarbības
partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās” (Projekta nr. 19 00 A019.333 000004) ietvaros