Ja esi Burtnieku nov.(Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras, Vecates pag.), Kocēnu nov.(Kocēnu, Bērzaines pag.), Mazsalacas nov.(Mazsalaca, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pag.), Naukšēnu nov.(Ķoņu, Naukšēnu pag.), Rūjienas nov.(Rūjiena, Ipiķu,Jeru,Lodes, Vilpulkas pag.), Valkas nov.(Kārķu pag.) iedzīvotājs – esi aktīvs un piedalies!

Aptaujas anketu vari aizpildīt ŠEIT

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai ” tika izveidota 2006.gadā un tās dibinātāji bija Valmieras rajona pašvaldības, lauku uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas. Biedrība tika nodibināta ar mērķi radīt iespēju vietējo iedzīvotāju iniciatīvas attīstībai, veicinātu un koordinētu vietējās iniciatīvas grupu darbu teritorijā.Tā aptver 16 pagastus un 2 mazpilsētas Ziemeļvidzemē.

Biedrība kopš 2008.gada vietējās rīcības grupas (turpmāk tekstā – VRG) teritorijā īsteno sadarbības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (turpmāk tekstā – SVVA stratēģija), kura tiek īstenota, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publisko finansējumu, kas tiek nodrošināts Latvijas Lauku attīstības programmas 2008.-2013.gadam un 2014.-2020.gadam pasākumu ietvaros.

Laikaposmā no 2016. – 2018.gadam biedrība ir izsludinājusi 5 LEADER konkursa kārtas, organizējusi vidēji 6 informatīvos seminārus pirms katras projekta kārtas un 3 pieredzes apmaiņas braucienus, projektu ideju ģenerēšanai un sadarbības veicināšanai. Biedrība sniedz arī individuālās konsultācijas, lai informētu, konsultētu un atbalstītu potenciālos projektu iesniedzējus projektu ideju realizēšanā, projekta iesniegumu un tā pavaddokumentu sagatavošanā.

Šobrīd biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir esošā plānošana perioda SVVA stratēģijas ieviešanas vidus posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus un tā ietekmi uz VRG iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmaiņām.
Lai novērtētu, cik veiksmīgi īstenota iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, lūdzam, Jūs aizpildīt aptaujas anketu.

Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšana aizņem 10 – 15 minūtes no Jūsu laika.
Aptaujas aizpildīšanas laiks līdz 2019.gada 10.janvārim.