Informācija potenciālajiem projekta iesniedzējiem.

Šobrīd biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir iesniegusi Stratēģiskos grozījumus, kuri nodoti tālāk izskatīšanai komisijā. Tiklīdz grozījumi būs apstiprināti, varēsim izsludināt jauno kārtu.