Biedrība „Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” ir dibināta 2010. gada aprīlī un jau astoņus gadus aktīvi darbojas visu paaudžu iedzīvotāju izgītošanā un attieksmes pret vidi mainīšanā uz labo pusi. Biedrība izvirzīja sev mērķus – jauno makšķernieku un tūristu apmācīšana, sacensību organizēšana, izglītojošu pasākumu organizēšana vides aizsardzībā, kā arī sadarbību ar citām tūrisma un makšķerēšanas biedrībām. Biedrība saimnieko un pasākumus organizē makšķerēšanas un atpūtas bāzē “Vecate”, tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi ūdensporta un tūrisma entuziastiem – inventāra nomu, laivu īre, iespēja apmesties mītnē vai izvēlēties telšu vietu. Biedrība sadarbībā ar partneriem- Latvijas vides aizsardzības fondu, Vidzemes attīstības aģentūru, Kultūrkapitāla fondu un citiem, rīko dažādus pasākumus un sacensības. Pasākumu organizēšanas mērķis ir popularizēt makšķerēšanas sporta veidu Burtnieku ezerā, piesaistot esošos un jaunus makšķerniekus, veicinot ģimenes atpūtas pasākumus.

2017.gada nogalē biedrība saņēma apstiprinājumu, lai īstenotu LEADER projektu “Burtnieku ezera pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem”. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem galvenais pārvaramais šķērslis ir telpu, vides pieejamība. Lai līdzvērtīgi piedalītos sabiedrības dzīvē, cilvēkam ratiņkrēslā ir jāpārvar daudzi apkārtējās vides šķēršļi. Cilvēkiem ar invaliditāti ir ārkārtīgi svarīga sekmīga integrācija sabiedrībā – iespēja brīvi pārvietoties, strādāt un nodarboties ar aktivitātēm, kas sagādā sirdsprieku. Piesaistot LEADER finansējumu, biedrībai bija iespēja iegādāties motorlaivu, kas pielāgota specifiskajām prasībām -visām motorlaivas vadības iekārtas sasniedzamas cilvēkam, kurš atrodas invalīdu ratiņkrēslā; paredzēta sēdvieta pavadošai personai; aprīkota ar nerūsējošā tērauda reliņiem, kas atrodas ratiņkrēslā sēdoša cilvēka sasniedzamības zonā; motorlaivas klāja konstrukcija nodrošina invalīdu ratiņkrēsla novietošanos pie stūres konsoles. Finansējums ļāva iegādāties arī pontonu-krasta infrastruktūru,kas nodrošina cilvēka ratiņkrēslā nokļūšanu no krasta laivā un otrādi. Projekta kopējās izmaksas ir 15 475.70 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 13 928.13 EUR.