Tuvojas plānošanas perioda 2014.- 2020. nobeigums un šis ir īstais brīdis vērtēt mūsu veikumu, tāpēc turpmāk gribam Jūs iepazīstināt ar dažiem mūsu veiksmīgākajiem uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem.

Sižets par Zemnieku saimniecības “Grasbergs Veterinārija”īstenoto LEADER projektu “Mobilās veterinārās prakses izveidošana” https://www.youtube.com/watch?v=DltwJYhbM8U

Sižets par SIA “KOCĒNU KORTI” īstenotajiem LEADER projektiem “Apartamentu tipa ekonomiskās klases viesnīcas izveide” un “Bestes tenisa korti” https://www.youtube.com/watch?v=GPav0zdmPTY

Sižets par Kocēnu novada domes īstenoto LEADER projektu “Atpūtas vietas izveidošana Kokmuižas kompleksa teritorijā”  https://www.youtube.com/watch?v=x1okBMuAru0

Šorīt sižets par Kocēnu novada domes īstenoto LEADER projektu “Sporta monitoringa sistēmas uzstādīšana Sporta Kocēnu sporta namā” https://www.youtube.com/watch?v=IgQWqR1ZHfo