Par mums

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir juridiski reģistrēta biedrība, kas nodibināta ar mērķi radīt iespēju vietējo iedzīvotāju iniciatīvas attīstībai, veicinātu un koordinētu vietējās iniciatīvas grupu darbu teritorijā.

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” attīstības stratēģija par savas teritorijas attīstības mērķi ir izvirzījusi lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes līdzsvarotas attīstības veidošanu, inovatīvu ideju ģenerēšanu un realizēšanu, racionālu un ilgtspējīgu pieejamo dabas un kultūras resursu izmantošanu.

Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” (vietējās rīcības grupa – VRG) darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā, Vidzemes plānošanas reģionā. Tā aptver 16 pagastus un 2 mazpilsētas Ziemeļvidzemē, bijušā Valmieras rajona teritorijā un vienu pagastu no bijušā Valkas rajona. Pavisam kopā tā aizņem 2022,5 kvadrātkilometru lielu platību ar 23033 iedzīvotājiem 2015. gada jūlija sākumā. Teritorijā ir ap 40 dažāda lieluma apdzīvoto vietu.

Valdes locekļi

 • Evija Nagle biedrība “Dikālieši”;
 • Jānis Zuments, Naukšēnu novada pašvaldība;
 • Inese Gaumane, Burtnieku novada pašvaldība;
 • Pēteris Pētersons,  Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde;
 • Anrijs Šļaukstiņš,  ZS “Rūķīši”;
 • Igors Korņējevs,  biedrība “Pēdu nav”;
 • Maija Šmite, Biedrība “Valmieras rajona lauku sieviešu apvienība”;
 • Guna Ķibere,  biedrība “Rūjienas amatnieku biedrība “Rūzeles”;
 • Armands Taims,  ZS “Pestas”;
 • Rolands Rākins, SIA “Daivāres”;
 • Harijs Rokpelnis, biedrība “Valmieras – Giterslo reģionu sadraudzībai”.

Projektu vērtēšanas komisija

 • Viktors Kalniņš, Mazsalacas novada Sēļu pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Inese Bērziņa, lauku attīstības speciāliste, Kocēnu novads;
 • Antra Krievāne, klientu apkalpošanas speciāliste, Naukšēnu novads;
 • Iveta Bunķe, lauku attīstības speciāliste, Rūjienas novads;
 • Sandra Pilskalne, lauku attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas speciāliste, Kārķu pagasts, Valkas novads;
 • Kristīne Auziņa, Burtnieku novada pašvaldības domes deputāte;
 • Ieva Zemīte,  NVO pārstāve, Jeru pagasts, Rūjienas novads;
 • Rita Gluha, lauku NVO vadītāja Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā;
 • Elīna Rulle, Burtnieku novada pašvaldības attīstības projektu vadītāja;
 • Anita Dukure, projektu speciāliste, Naukšēnu novads.

Mūsu komanda

Daiga Siliņa, biedrības valdes locekle
Daiga
Ineta Būda, biedrības administratīvā vadītāja

Mūsu rekvizīti

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai”
Juridiskā adrese: Mūrmuižas 9.
Valmiera, Lv 4201
Vienotais reģ. Nr. 40008106360
Bankas rekvizīti: Swedbanka
HABALV22
LV78HABA0551018082129

Konsultācijas

Pirmdiena – 10.00 – 16.00
Otrdiena – 10.00 – 16.00
Trešdiena – 10.00 – 16.00
Ceturtdiena – 10.00 – 16.00
Piektdiena – 10.00 – 16.00
Sestdiena —-
Svētdiena —-