Turpinot mūsu iesākto rakstu sēriju par starpvalstu projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās” (Projekta nr. 19-00-A019.333-000004) aktivitātēm, piedāvājam Jums ielūkoties kā mums gāja 2 dienu braucienā uz Kurzemi.
PDF failu skatīt ŠEIT