VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 5. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti uzņēmējdarbības projektiem:

Riciba1.1._rindojums

Riciba1.2._rindojums

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti sabiedriskā labuma projektiem:

Riciba2.1._rindojums

Riciba2.2._rindojums

Riciba2.3._rindojums

Riciba2.4._rindojums