Eiropas Savienības LEADER  programmas atbalsts uzņēmējiem,  biedrībām un pašvaldībām turpinās, taču šajā sadaļā atskatīsimies uz jau paveikto  aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.