Biedrībā “No Salacas līdz Rūjai” izvērtēti ELFLA 4. kārtas projekti un iesniegti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā pārvaldē. Kopā iesniegti 12 projekti – 11 no tiem saņēmuši pozitīvu atzinumu, bet 1 – negatīvu. Rezultātu tabulu skatīt šeit: RindojumsProjSaraksts_4karta