Projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Naukšēnu pagastā”

Publiskais finansējums 18754.91 EUR

Iekārtojot ineresantus, vizuāli pievilcīgus un drošus rotaļu laukumus, pašvaldība veicina bērnu iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs, tas neapšaubāmi labvēlīgi ietekmē bērnu attīstību un veselību. Bērnu rotaļu laukuma izveide Naukšēnu pagastā ir bijusi akūta nepieciešamība, tā  ir bijusi bērnu, vecāku, vecvecāku un pirmsskolas skolotāju izteikta iniciatīva. Diskusijas par rotaļu laukuma nepieciešamību ir pārrunātas regulāri, tai skaitā pašvaldības darbinieku tikšanās reizēs ar novada iedzīvotājiem. Naukšēnu pirmsskolas grupiņās un bērnudārzā ir vairāk kā 40 bērni. Ilgus gadus mazuļi  ir rotaļājušies vienā smilšu kastē un pirms vairākiem gadiem zēnu mājturības stundās izgatavotā rotaļu namiņā. Bez tam- pagastā ir bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu, kuri brīvdienās brauc ciemos pie vecvecākiem un bērni, kuri skolas laikā dzīvo internātā. Arī par  viņiem ir bijis jāparūpējas! Projekts ir realizēts –  ir izveidots pirmais pašvaldības rotaļu laukums Naukšēnu pagastā. Daudz un dažādu iespēju tas nodrošina mazajiem pagasta iedzīvotājiem- atrakcijas, kas paredzētas 2-4 gadus veciem bērniem, dažādas rāpšanās un kāpelēšanas sienas bērniem no 5 gadu vecumam. Jaunajā rotaļu laukumā bērni pilnveidos sociālo saskarsmi, mācīsies būt draudzīgiem un izpalīdzīgiem, attīstīs fiziskās īpašības – līdzsvara izjūtu, roku un kāju veiklību, rāpšanās, kāpšanas, šļūkšanas, kāpelēšanas iemaņas, attīstīs izpratni augsts – zems, es varu – nevaru; motivēs sacensību garu un radīs vēl lielāku vēlmi uzturēties ārā.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests