Projekts “Daudzfukcionālu sporta pakalpojumu nodrošināšana jaunizveidotajā Kocēnu sporta skolā”

Publiskais finansējums: 45000 EUR

Kocēnu novada dome atbalsta sporta un kultūras aktivitāšu dažādošanu. Piesaistot LEADER finasnējumu tika atjaunots segums sporta nama zāles grīdai. Sporta nams, kas uzcelts un sācis darbību 2005.gadā, ir florbola attīstības centrs, Latvijas florbola izlašu trenniņu bāzes vieta . Starptautiskā florbola federācija sporta zāli ir linencējusi kā atbilstošu starptautiskām sacensībām. Jau vairāk kā desmit gadus zāle ir pilnībā noslogota- regulāri komandu trenniņi florbolistiem, basketbolistiem, arī dejotājiem. Vasarās Kocēnu sporta namā tiek organizētas jauniešu florbola nometnes, uz tām ierodas jaunieši arī no ārzemēm- Somijas, Norvēģijas, Krievijas. Daudz sportistu un apmeklētāju pulcina Latvijas čempionāts florbolā jauniešiem, pieaugušajiem un veterāniem. Mērķis- nodrošināt visiem kvalitātes kritērijiem atbilstošu zāles grīdas segumu ir sasniegts, par to gandarīti ir projekta realizētāji un sportisti!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests