Lai nodrošinātu starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-00004) “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” aktivitāšu ieviešanu vietējās rīcības grupas biedrības “No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijā, šodien kopā ar Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centra speciālisti Lanu Cēsi un Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Valdi Kampusu devāmies apsekot bijušā dzelzceļa trases posmu Mazsalaca – Rūjiena (3km). Projekta ietvaros šeit plānota insfrakstruktūras sakārtošana, tīrīšanas darbi caurbraucamības un caurredzamības nodrošināšanai.