Ir pienākusi gada nogale, kad tiks pavadīts vecais gads un sagaidīts jaunais. Šis ir laiks, kad atskatīties uz jau paveikto, lai iedvesmotos jauniem darbiem. Biedrība ir izveidojusi šī plānošanas perioda 2014. – 2020.gadam starpposma novērtējuma informatīvo plakātu SKAITĻOS UN FAKTOS!