LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

Šodien, 17. septembrī, biedrības “No Salacas līdz Rūjai” valdes locekle Daiga Siliņa kopā ar valdes priekšsēdētāju Eviju Nagli parakstīja ilgi gaidīto līgumu ar Vācijas pašvaldības birģermeistari un LEADER grupas vadītāju Steffi Trittel par sadarbību starp Vācijas un mūsu LEADER grupām – biedrību “No Salacas līdz Rūjai” un Vidzemes lauku partnerību “Brasla”.