SEGUMS

Biedrība No Salacas līdz Rūjai informācija par biedrības darbības teritorijā pieejamiem, nebanku aizdevumiem, apkopota un turpmāk tiks publiskota ar atpazīstamības nosaukumu SEGUMS.

Kas ir SEGUMS?

Informatīva platforma esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, nebanku sektora finanšu aizdevējiem lauku reģionos.

Platformas mērķis ir informēt lauku uzņēmējus par finanšu aizdevumiem nebanku sektorā konkrētajā reģionā.

Tāpat platforma nodrošina nebanku sektora aizdevēju informācijas izvietošanu par saviem pakalpojumiem konkrētajā reģionā.

Platformā ir atrodami:

+ kontaktu informācija par biedrība No Salacas līdz Rūjai darbības teritorijā esošajiem, nebanku aizdevējiem.

+ aktuālas aptaujas rezultāti par esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām finanšu piesaistei.

Kā izvietot informāciju par nebanku aizņēmumu iespējām platformā SEGUMS?

Aicinām informēt No Salacas līdz Rūjai konktaktpersonu: Ineta Būda, salacaruja@gmail.com, Tālr.22844230 – kura turpmāk pieņems informāciju un organizēs tās izvietošanu savā mājas lapā par teritorijas nebanku aizdevējiem.

Par vajadzību izvietot informāciju un tālākā saziņā vienosimies par informācijas apjomu, saturu.

Informācijas izvietošana ir bez maksas.

Kāpēc izvēlēts nosaukums SEGUMS?

SEGUMS nozīmē pabeigtu darbību, rezultātu un vienlaikus – resursu.

SEGUMS ir materizalizēta konstrukcija, slānis, kas pārklāj virsmu davājot pamatu darbībai un izaugsmei.

SEGUMS ir pamatojums, pierādījums, īstenībā esošs, reāls pamats.

Izvēloties nosaukumu SEGUMS, ir meklēts veids nodot vēstījumu par jaunu platformu-vietu, kur satikties esošajam un potenciālajam uzņēmējam reģionā ar reģiona nebanku aizdevēju.

Satikties, lai uzņēmēju vajadzību ieviešanā nepieciešamais finansējums sedz konkrētās vajadzības – SEGUMS.