VIDEO SIŽETI PAR ĪSTENOTAJIEM PROJEKTIEM

SIA "GOLFA AKADĒMIJA"

SIA "PRINTO"

SIA "KOCĒNU KORTI"

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA (BIJ.KOCĒNU NOVADA DOME)

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA (BIJ.KOCĒNU NOVADA DOME)

ZS "GRASBERGS VETERINĀRIJA"

SIA "BAUŅU SĒTA"

IRITA POLE