JAUNUMI

Jauna mājas lapa reģiona uzņēmējiem par alternatīvām

aizdevumu iespējām SEGUMS

Atklāta jauna un visiem publiski pieejama mājaslapa www.segums.lv, kurā varēs atrast aktuālāko informāciju par alternatīviem jeb nebanku aizdevumiem Latvijas reģionu uzņēmējiem. Mājaslapas saturs būs saistošs tiem reģionu uzņēmējiem, kuriem nepieciešams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, un kuriem aizdevumu atteikušas komercbankas, jo nav bijis pietiekams pašu kapitāls, nodrošinājums vai prasītais galvojums. Vienlaikus mājaslapa noderēs tiem, kuri jau nodarbojas vai tikai vēl plāno iesaistīties alternatīvo aizdevumu izsniegšanā reģionu uzņēmējiem Lasīt vairāk

Sākusies balsošana par "DIŽPROJEKTS"2020 izvirzītajiem vietējo iniciatīvu projektiem

Lai sākas dižošanās! Leposimies ar labi paveikto, svinot desmitgadi LLF iniciētajai Latvijas partnerību balvai #LEADER Dižprojekts – izvirzītiem vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo cilvēku darbības apliecinājums. Šobrīd notiek pieteikumu pieņemšana un ir atvērts sabiedrības balsojums sociālajos medijos. Līdz 15. februārim dalies un spied "patīk" projektam, kas Tavai sirdij vistuvākais un kas, Tavuprāt, ir #Dižprojekts2020! Lai balsojums tiktu ieskaitīts, jādalās un jāreaģē uz oriģinālo ierakstu LLF lapā. Pieteikumi albumam tiek pievienoti iesūtīšanas secībā. Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" šogad kā savu kandidātu izvirzījusi Zemnieku saimniecība "Grasbergs Veterinārija" Bērzaines pagasta Torņkalni projektu “Mobilās veterinārās prakses izveidošana” Lasīt vairāk

Kocēnu novada dome īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns"

Kocēnu novada dome ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūras uzlabošana" (Projekta Nr.19-09-AL29-A019.2201-000005). Projekts īstenots ar mērķi uzlabojot dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūru, veicināt vietējo iedzīvotāju un tūristu iespējas atpūsties dabā, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un smelties neizsīkstošo kalna enerģiju, vienlaikus pasargājot īpaši aizsargājamos biotopus no cilvēku ietekmes. Projekta kopējā summa 18 778.41 EUR, projekta publiskā finansējuma summa 13 500.00 EUR.

LEADER projektu konkursa 7.kārtas rezultāti

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 7. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Riciba1.1._rindojums.docx
Riciba1.2._rindojums.docx

BIEDRI

Kocēnu novads

Burtnieku novads

Mazsalacas novads

Rūjienas novads

Naukšēnu novads

Kocēnu novads

PARTNERI