JAUNUMI

Praktiskais seminārs jaunās SVVA stratēģijas izstrādes ietvaros


Vakar, 31.augustā norisinājās biedrības pirmais rīkotais praktiskais seminārs jaunās SVVA* stratēģijas izstrādes ietvaros, kur mūsu pieredzējušie lektori Toms Treimanis un Andris Klepers ieskicēja tūrisma attīstības iespējas un dabas potenciālu VRG teritorijā un VRG teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību 2023. - 2027.gadam. Šī pasākuma diskusiju moderātors Aris Adlers rosināja mūs domāt par ilgtspējīgu stratēģijas izstrādi un izvērtēt labās pieredzes, kuras būtu iekļaujamas jaunā perioda plānošanas dokumentā.

*sabiedrības virzīta vietējā attīstība


darba_kartiba_31.08.2022.doc

Praktiskais seminārs jaunās SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) stratēģijas izstrādes ietvaros


Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko praktisko semināru jaunās SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) stratēģijas izstrādes ietvaros


Norises laiks un vieta: 2022.gada 31.augusts plkst.15.00, hotel Wolmar, Tērbatas iela 16A, Valmiera, LV - 4201


LEADER projektu konkursa 8.kārtas rezultāti

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 8. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.


Riciba1.1._rindojums.pdf
Riciba1.2._rindojums (1).docx
Riciba2.1._rindojums.docx
Riciba2.3._rindojums.docx
prezentacija_06.12.2021.ppt

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko informatīvo semināru projektu iesniedzējiem

Norises vieta 1: Kocēnu Kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pagasts, LV-4220 (Tikai zaļajā režīmā)

Norises vieta 2: tiešsaiste, ZOOM platforma

Norises datums: 2021.gada 6.decembris

Norises laiks: plkst.10.00


Darba kārtība:

1. 8. LEADER projektu konkursa kārtas izsludināšana, iekļautās rīcības un pieejamais finansējums.

2. Galvenie nosacījumi projektu izstrādē saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590 - cenu salīdzināšanas vai iepirkuma procedūras veikšana, projekta sagatavošanas darbs, jaunā veidlapa, konsultāciju pieejamība un sadarbība.

3. Iepriekšējā plānošanas perioda Stratēģijas novērtējums, paveiktais un nākotnes perspektīvas jaunajā plānošanas periodā.

Kafijas pauze un diskusijas

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!

Sīkāka informācija – www.nosalacaslidzrujai.lv, e-pastā: salacaruja@gmail.com, daiga.silina@llkc.lv, vai pa telefonu +371 22844230.


Izsludināta LEADER projektu konkursa 8.kārta

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" izsludina LEADER projektu konkursa 8.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2021. gada 5. decembra līdz 2021. gada 5. janvārim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija Valmieras novadā: Burtnieku apvienība (Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti); Kocēnu apvienība (Kocēnu un Bērzaines pagasti); Naukšēnu apvienība (Ķoņu un Naukšēnu pagasti); Rūjienas apvienība (Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti); Mazsalacas apvienība (Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti) un Valkas novadā - Kārķu pagasts.

Projekta konkursa 8.kārtā pieejams finansējums 579 810.10 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) aktivitātēs:

5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (uzņēmējdarbības projekti):

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts - 235 280.27 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana - 112 788.75 EUR.

5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (sabiedriskā labuma projekti):

3.Rīcība: Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana - 115 870.54 EUR;

5.Rīcība: Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana - 115 870.54 EUR.

Pilns sludinājuma teksts ar vērtēšanas kritērijiem

Salaca_sludinajums_8_karta_5.12.2021.docx


SVVA Stratēģija

Salaca_SVVA_strategija2021.gads_8.karta_29.11.2021.docx

Noslēdzies starpvalstu sadarbības projekts

2021.gada 3.septembrī norisinājās projekta Vietējo rīcības grupu – “No Salacas līdz Rūjai”, Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un VRG Vācijā „Flechtinger Höhenzug” (« Fleštingera grēda«) starpvalstu sadarbības projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" noslēguma pasākums.

Šī projekta ietvaros tika īstenots pasākuma kopums, kura trīs mērķtiecīgās darbības ir revitalizācijas iespēju izpēte izstrādāto kūdras purvu teritorijās, lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā un Vācijas partneru pozitīvās pieredzes pārnese par plūškoku audzēšanas iespējām degradētās teritorijās un to izmantošanu ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai sadarbības partneru teritorijās, organizējot apmācības Latvijā plūškoku audzēšanā un izmatošanā.

Paldies mūsu sadarbības partneriem - VRG Brasla un VRG „Flechtinger Höhenzug” un projekta ekspertiem - Inese Silamiķele, Laimdota Kalniņa, Raimonds Indrāns, Jānis Saulītis, Maris Narvils, Ainārs Lupiķis

Video: Toms Treimanis

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina uz projekta noslēguma pasākumu

Dažas no pasākuma tēmām: plūškoks – piemērots kultūraugs audzēšanai transformētās zemju platībās; lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā - salmu paneļu izmantošana būvniecībā, montēšanas un apdares paņēmieni; izstrādāto purvu teritoriju izmantošanas iespējas.

Projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos , kopjot tradicionālās vērtības VG “No Salacas līdz Rūjai ” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" (Projekta nr. 19-00-A019.333-000004) ietvaros.

Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, brauciena dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.

Pieteikties līdz 1.septembrim.

Pasākuma programma piesakoties!


Aicinām doties pieredzes apmaiņas braucienā!

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO uz VRG biedrības "Darīsim paši!" darbības teritoriju.

Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, brauciena dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.

Pieteikties līdz 20.augustam.

Brauciena programma piesakoties!


Atskats uz pieredzes braucienu Sēlijā

Pagājušā nedēļā, no 22. - 23. jūlijā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" pārstāvji kopā ar vietējiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO devās izzinošā pieredzes apmaiņas braucienā uz VRG partnerības Daugavpils un Ilūkstes "Kaimiņi" darbības teritoriju.


Lasīt vairāk


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO uz VRG partnerības Daugavpils un Ilūkstes "Kaimiņi" darbības teritoriju.

Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, brauciena dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.

Brauciena programma piesakoties!

Pieejama pašnovērtējuma anketa par 2020.gadu

VRG_pašnovertejuma anketa_2021.doc

Valmiermuižā radīti jauni soliņi laiskai atpūtai brīvdabā

Pašlaik īpaši novērtējam, ja varam patīkami doties pastaigās, kā arī piesēst patīkamās un pievilcīgās vietās – kāda noteikti ir Valmiermuižas parks. Radot īpaši dizainētus un muižas stilistikai atbilstošus soliņus, Valmiermuižas kultūras biedrība aicina ikvienu laiski pavadīt laiku, lasīt grāmatas un našķoties Valmiermuižā – ne tikai pasākumu laikā, bet arī ikdienā. Lasīt vairāk

Skaties plašāk! Lauku attīstības diskusijas šovasar Gulbenes novadā

Kā ziņots martā, no 2021. gada 16. līdz 18. jūnijam notiks 5. Latvijas Lauku kopienu parlaments, Stāmerienā pulcējot dalībniekus no visas Latvijas, lai kopīgās diskusijās pārrunātu aktuālo lauku telpā, izzinātu labās prakses un iespējamos risinājumus. Lai pirmie uzzinātu par Lauku Kopienu parlamenta aktualitātēm un pieteiktos norises informācijas saņemšanai, interesenti aicināti doties uz mājas lapu parlaments.laukuforums.lv Lasīt vairāk

Jauna mājas lapa reģiona uzņēmējiem par alternatīvām

aizdevumu iespējām SEGUMS

Atklāta jauna un visiem publiski pieejama mājaslapa www.segums.lv, kurā varēs atrast aktuālāko informāciju par alternatīviem jeb nebanku aizdevumiem Latvijas reģionu uzņēmējiem. Mājaslapas saturs būs saistošs tiem reģionu uzņēmējiem, kuriem nepieciešams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, un kuriem aizdevumu atteikušas komercbankas, jo nav bijis pietiekams pašu kapitāls, nodrošinājums vai prasītais galvojums. Vienlaikus mājaslapa noderēs tiem, kuri jau nodarbojas vai tikai vēl plāno iesaistīties alternatīvo aizdevumu izsniegšanā reģionu uzņēmējiem Lasīt vairāk

Sākusies balsošana par "DIŽPROJEKTS"2020 izvirzītajiem vietējo iniciatīvu projektiem

Lai sākas dižošanās! Leposimies ar labi paveikto, svinot desmitgadi LLF iniciētajai Latvijas partnerību balvai #LEADER Dižprojekts – izvirzītiem vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo cilvēku darbības apliecinājums. Šobrīd notiek pieteikumu pieņemšana un ir atvērts sabiedrības balsojums sociālajos medijos. Līdz 15. februārim dalies un spied "patīk" projektam, kas Tavai sirdij vistuvākais un kas, Tavuprāt, ir #Dižprojekts2020! Lai balsojums tiktu ieskaitīts, jādalās un jāreaģē uz oriģinālo ierakstu LLF lapā. Pieteikumi albumam tiek pievienoti iesūtīšanas secībā. Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" šogad kā savu kandidātu izvirzījusi Zemnieku saimniecība "Grasbergs Veterinārija" Bērzaines pagasta Torņkalni projektu “Mobilās veterinārās prakses izveidošana” Lasīt vairāk

Kocēnu novada dome īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns"

Kocēnu novada dome ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūras uzlabošana" (Projekta Nr.19-09-AL29-A019.2201-000005). Projekts īstenots ar mērķi uzlabojot dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūru, veicināt vietējo iedzīvotāju un tūristu iespējas atpūsties dabā, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un smelties neizsīkstošo kalna enerģiju, vienlaikus pasargājot īpaši aizsargājamos biotopus no cilvēku ietekmes. Projekta kopējā summa 18 778.41 EUR, projekta publiskā finansējuma summa 13 500.00 EUR.

LEADER projektu konkursa 7.kārtas rezultāti

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 7. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Riciba1.1._rindojums.docx
Riciba1.2._rindojums.docx

BIEDRI

Valmieras novads

Valkas novads

PARTNERI