JAUNUMI

Noslēgusies LEADER projektu konkursa 9.kārta!

Kopā iesniegti 13 projekti ar kopēju reģistrēto publisko finansējumu - 156 930,41 EUR


  • 1.rīcība(Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts) - iesniegti 10 projekti ar kopēju reģistrēto publisko finansējumu - 124 684,95 EUR

  • 2.rīcība(Vietējo produktu attīstīšana) - iesniegti 3 projekti ar kopēju reģistrēto publisko finansējumu - 32 245,46 EUR


Lai top!


Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" rīko vēl vienu semināru LEADER projektu konkursa 9.kārtas potenciālajiem projekta iesniedzējiem


Norises vieta 1: Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201, 3.stāvā, semināra telpā

Norises vieta 2: tiešsaiste, ZOOM platforma

Norises datums: 2022.gada 14.decembris

Norises laiks: plkst.10.00


Lūgums iepriekš pieteikties līdz 13.decembra plkst.16.00


Lai saņemtu pieslēgšanas saiti, jāraksta uz biedrības e-pastu: salacaruja@gmail.com

PREZENTĀCIJU SKATĪT ŠEIT

seminars_nosalacaslidzrujai_14.decembris_Murmuizas_iela.doc

Izsludināta LEADER projektu konkursa 9.kārta

LEADER projektu konkursa 9.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2022. gada 12. decembra līdz 2023. gada 12. janvārim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Vairāk informācijas meklē ŠEIT

Iesniedzamie dokumenti ŠEIT

Praktiskais seminārs jaunās SVVA stratēģijas izstrādes ietvaros


Vakar, 31.augustā norisinājās biedrības pirmais rīkotais praktiskais seminārs jaunās SVVA* stratēģijas izstrādes ietvaros, kur mūsu pieredzējušie lektori Toms Treimanis un Andris Klepers ieskicēja tūrisma attīstības iespējas un dabas potenciālu VRG teritorijā un VRG teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību 2023. - 2027.gadam. Šī pasākuma diskusiju moderātors Aris Adlers rosināja mūs domāt par ilgtspējīgu stratēģijas izstrādi un izvērtēt labās pieredzes, kuras būtu iekļaujamas jaunā perioda plānošanas dokumentā.

*sabiedrības virzīta vietējā attīstība


darba_kartiba_31.08.2022.doc

Praktiskais seminārs jaunās SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) stratēģijas izstrādes ietvaros


Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko praktisko semināru jaunās SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) stratēģijas izstrādes ietvaros


Norises laiks un vieta: 2022.gada 31.augusts plkst.15.00, hotel Wolmar, Tērbatas iela 16A, Valmiera, LV - 4201


LEADER projektu konkursa 8.kārtas rezultāti

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 8. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.


Riciba1.1._rindojums.pdf
Riciba1.2._rindojums (1).docx
Riciba2.1._rindojums.docx
Riciba2.3._rindojums.docx
prezentacija_06.12.2021.ppt

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko informatīvo semināru projektu iesniedzējiem

Norises vieta 1: Kocēnu Kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pagasts, LV-4220 (Tikai zaļajā režīmā)

Norises vieta 2: tiešsaiste, ZOOM platforma

Norises datums: 2021.gada 6.decembris

Norises laiks: plkst.10.00


Darba kārtība:

1. 8. LEADER projektu konkursa kārtas izsludināšana, iekļautās rīcības un pieejamais finansējums.

2. Galvenie nosacījumi projektu izstrādē saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590 - cenu salīdzināšanas vai iepirkuma procedūras veikšana, projekta sagatavošanas darbs, jaunā veidlapa, konsultāciju pieejamība un sadarbība.

3. Iepriekšējā plānošanas perioda Stratēģijas novērtējums, paveiktais un nākotnes perspektīvas jaunajā plānošanas periodā.

Kafijas pauze un diskusijas

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!

Sīkāka informācija – www.nosalacaslidzrujai.lv, e-pastā: salacaruja@gmail.com, daiga.silina@llkc.lv, vai pa telefonu +371 22844230.


Noslēdzies starpvalstu sadarbības projekts

2021.gada 3.septembrī norisinājās projekta Vietējo rīcības grupu – “No Salacas līdz Rūjai”, Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un VRG Vācijā „Flechtinger Höhenzug” (« Fleštingera grēda«) starpvalstu sadarbības projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" noslēguma pasākums.

Šī projekta ietvaros tika īstenots pasākuma kopums, kura trīs mērķtiecīgās darbības ir revitalizācijas iespēju izpēte izstrādāto kūdras purvu teritorijās, lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā un Vācijas partneru pozitīvās pieredzes pārnese par plūškoku audzēšanas iespējām degradētās teritorijās un to izmantošanu ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai sadarbības partneru teritorijās, organizējot apmācības Latvijā plūškoku audzēšanā un izmatošanā.

Paldies mūsu sadarbības partneriem - VRG Brasla un VRG „Flechtinger Höhenzug” un projekta ekspertiem - Inese Silamiķele, Laimdota Kalniņa, Raimonds Indrāns, Jānis Saulītis, Maris Narvils, Ainārs Lupiķis

Video: Toms Treimanis

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina uz projekta noslēguma pasākumu

Dažas no pasākuma tēmām: plūškoks – piemērots kultūraugs audzēšanai transformētās zemju platībās; lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā - salmu paneļu izmantošana būvniecībā, montēšanas un apdares paņēmieni; izstrādāto purvu teritoriju izmantošanas iespējas.

Projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos , kopjot tradicionālās vērtības VG “No Salacas līdz Rūjai ” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" (Projekta nr. 19-00-A019.333-000004) ietvaros.

Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, brauciena dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.

Pieteikties līdz 1.septembrim.

Pasākuma programma piesakoties!


Aicinām doties pieredzes apmaiņas braucienā!

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO uz VRG biedrības "Darīsim paši!" darbības teritoriju.

Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, brauciena dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.

Pieteikties līdz 20.augustam.

Brauciena programma piesakoties!


Atskats uz pieredzes braucienu Sēlijā

Pagājušā nedēļā, no 22. - 23. jūlijā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" pārstāvji kopā ar vietējiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO devās izzinošā pieredzes apmaiņas braucienā uz VRG partnerības Daugavpils un Ilūkstes "Kaimiņi" darbības teritoriju.


Lasīt vairāk


Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO uz VRG partnerības Daugavpils un Ilūkstes "Kaimiņi" darbības teritoriju.

Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, brauciena dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.

Brauciena programma piesakoties!

Pieejama pašnovērtējuma anketa par 2020.gadu

VRG_pašnovertejuma anketa_2021.doc

Valmiermuižā radīti jauni soliņi laiskai atpūtai brīvdabā

Pašlaik īpaši novērtējam, ja varam patīkami doties pastaigās, kā arī piesēst patīkamās un pievilcīgās vietās – kāda noteikti ir Valmiermuižas parks. Radot īpaši dizainētus un muižas stilistikai atbilstošus soliņus, Valmiermuižas kultūras biedrība aicina ikvienu laiski pavadīt laiku, lasīt grāmatas un našķoties Valmiermuižā – ne tikai pasākumu laikā, bet arī ikdienā. Lasīt vairāk

Skaties plašāk! Lauku attīstības diskusijas šovasar Gulbenes novadā

Kā ziņots martā, no 2021. gada 16. līdz 18. jūnijam notiks 5. Latvijas Lauku kopienu parlaments, Stāmerienā pulcējot dalībniekus no visas Latvijas, lai kopīgās diskusijās pārrunātu aktuālo lauku telpā, izzinātu labās prakses un iespējamos risinājumus. Lai pirmie uzzinātu par Lauku Kopienu parlamenta aktualitātēm un pieteiktos norises informācijas saņemšanai, interesenti aicināti doties uz mājas lapu parlaments.laukuforums.lv Lasīt vairāk

Kocēnu novada dome īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns"

Kocēnu novada dome ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūras uzlabošana" (Projekta Nr.19-09-AL29-A019.2201-000005). Projekts īstenots ar mērķi uzlabojot dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūru, veicināt vietējo iedzīvotāju un tūristu iespējas atpūsties dabā, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un smelties neizsīkstošo kalna enerģiju, vienlaikus pasargājot īpaši aizsargājamos biotopus no cilvēku ietekmes. Projekta kopējā summa 18 778.41 EUR, projekta publiskā finansējuma summa 13 500.00 EUR.

BIEDRI

Valmieras novads

Valkas novads

PARTNERI