Sludinājums un kritēriji

Salaca Ruja_sludinajums_1_karta_08.04.2024.pdf

IZSLUDINĀTA LEADER PROJEKTU KONKURSA 1.KĀRTA

Projektu konkurss norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2023.-2027. gadam un 2023. gada 10. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".


Projektu iesniegumu pieņemšana no 2024. gada 13.maijam līdz 13.jūnijam.

Projektu konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums 1 197 589,01 EUR.


Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam ŠEIT

Saistošie noteikumi pieejami ŠEIT


PREZENTĀCIJA no semināra 08.042024.

Rīcības plāns 

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2021.-2027. gadam)

Iepirkuma procedūras