Atskats uz pieredzes apmaiņas braucienu Sēlijā

Pagājušā nedēļā, no 22. - 23. jūlijā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" pārstāvji kopā ar vietējiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO devās izzinošā pieredzes apmaiņas braucienā uz VRG partnerības Daugavpils un Ilūkstes "Kaimiņi" darbības teritoriju. 22.jūlija agrā rītā devāmies uz Kaldabruņas skola/ Biedrība  Ūdenszīmes, kur biedrības vadītāja Ieva Jātniece dalījās pieredzē par LEADER projektu īstenošanu un sociālo uzņēmējdarbību biedrībā. Tālāk devāmies uz Dvietes palienes "Putnu salu", kur iepazināmies ar biedrības ‘’Dvietes senlejas pagastu apvienība’’ dibinātāju un vadītāju, Dvietes Senlejas Vides  informācijas centra „Gulbji” izveidotāju un uzturētāju Benitu Štrausu. Baudot īstu Sēļu maltīti, iepazināmies ar īstenoto LEADER projektu "Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām”. Dvietes senlejas informācijas centrā „Gulbji” Bebrenes muižas ciema viesiem ir iespēja iepazīties ar ekspozīciju, kas izveidota par godu Bebrenes simbolam un Dvietes palienes iemītniekam – bebram. Tālāk mums bija iespēja iepazīties ar Dvietes pagasta sasniegumiem īstenojot LEADER projektus - Dvietes vīnogas, biedrība „Dvietes muižas ēkas atjaunošana” divās kārtās;  Dvietiņa “Rotaļu laukuma izveide”, Dvietes Romas katoļu draudzē īstenota iecere par atsevišķas publiski pieejamas vietas izveidi projektā „Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās pilnveides nodarbēm”; "Paula Sukatnieka dzimtās mājas atjaunošana".

Mūsu garšas kārpiņas sarosījās, kad nonācām ģimenes saimniecībā "Ozolāji", kur klausījāmies saldējuma saimnieces Daces Stapkevičas stāstu par to, kā tapis Dvietes īstais lauku saldējums un nodegustējām dažādās tā garšas. Pēc gardā saldējuma nobaudīšanas, mēs devāmies uz mūsu nakšņošanas vietu Kempings Daugavas Lokos, kur Ilmars Lociks  mums pastāstīja par kempinga izveidi un īstenoto LEADER projektu.  Otrajā dienā pēc brokastīm devāmies aplūkot skatu uz Daugavas lokiem no Vasargelišķu Skatu Tornis. Šī vieta ir īpaša ar to, ka Daugavas lokos paveras skats kā uz 10 latu banknotes. Izbaudījuši skaisto ainavu mēs devāmies pie Dzintra Abarone uz meistarklasi pirts skrubju gatavošanā. Dzintra īstenojusi LEADER projektu "Dabas pieskāriens pirtī". Pirms došanās mājās kā pēdējo programmā apmeklējām Atpūtas vieta ''Višķezers'', kur baudījām gardu maltīti un klausījāmies saimnieces Ineses Jakobsones pieredzē par projekta realizēšanu un tūrisma attīstību. 

* Informācijas un pieredzes apmaiņas brauciena mērķis ir sniegt esošajiem un potenciālajiem projektu iesniedzējiem atbalstu projektu ideju radīšanā, ģenerēšanā, projektu iesniegumu sagatavošanā un sadarbības veicināšanā. Pasākuma dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar lauku teritorijā realizētajiem projektiem, smelties idejas un satikties ar cilvēkiem, kuru dzīves un darba gaitas noris tālu prom no lielajām pilsētām. Dalībniekiem ir iespēja salīdzināt VRG biedrības “No Salacas līdz Rūjai” un Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības “Kaimiņi” kopīgo un atšķirīgu Stratēģijas mērķu izpildes nozīmi lauku attīstībā.