ŠĪ SADAĻA TIEK PAPILDINĀTA...

Izveidota Kocēnu novada sporta slavas zāle

Kocēnu novada dome, īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētu projektu, Kocēnu sporta namā izveidojusi Kocēnu novada sporta slavas zāli.

Projekta “Smelies spēku Kocēnu sporta slavas zālē!” ietvaros Kocēnu sporta nama vestibilā zem skatītāju tribīnēm, kas līdz šim tika maz izmantots, pēc mākslinieka Tālivalža Langenfelda skicēm uzņēmums “Būvmanis” izveidojis slavas zāli, kuras noformējums rada vizuālu un asociatīvu sasaisti ar Kokmuižas pils kompleksa vēsturisko būvi - klēti, kurā mūsdienās atrodas sporta nams.

Kocēnu novada sporta slavas zālē izstādīti florbola komandu “Vaidava” un “Rubene” vairāk nekā 24 gadu laikā izcīnītie kausi un medaļas, kas līdz šim atradās dažādās vietās, bet tagad, līdz ar projekta īstenošanu, atradīsies vienkopus un būs publiski aplūkojami. Tāpat būs apskatāmi vēsturiskie un mūsdienu formas tērpi ar spēlētāju parakstiem, planšetēs publicēta informācija par dažādām ar sportu saistītām personām Kocēnu novadā – treneriem, tiesnešiem, spēlētājiem, līdzjutējiem, tādējādi parādot sporta pievilcību, kā arī atspoguļojot darbu, kas jāiegulda, un ceļu, kas jāveic, lai nonāktu līdz gandarījumam par sasniegto, un motivējot jaunos sportistus.

Ivars Jēkabsons, Kocēnu sporta skolas sporta zāļu pārvaldnieks:

“2015. gadā svinējām florbola 20 gadu jubileju Kocēnu novadā, tam par godu izveidojām izstādi ar izcīnītajiem kausiem, medaļām un diplomiem. Secinājām, ka izstādāmais materiāls ir milzīga apjoma un ir grēks to slēpt pa stūriem. Bieži mēs esam kautrīgi, lai paši sevi palielītu, bet šoreiz, kad izveidota Kocēnu novada sporta slavas zāle, ikvienam ir iespēja iepazīties ar sasniegto daudzu gadu garumā. Kādam tā būs gremdēšanās atmiņās par laiku, kad bija jauns un stiprs, bet jaunajiem tā būs motivācija cītīgāk trenēties un pašam iekļūt slavas zālē.”

Lai gan ekspozīcija pamatā veltīta florbolam, tās veidotāji neizslēdz iespēju tajā izvietot arī materiālus par novada sportistu panākumiem citos sporta veidos.

Projekta kopējās izmaksas ir 17 629,74 EUR, no kuriem 14 400 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

Projekta pieteikums tika iesniegts vietējās rīcības grupas biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā LEADER pieejas projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma piešķiršanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.


Informāciju sagatavoja:Elīna UpīteKocēnu novada domesAttīstības nodaļasSabiedrisko attiecību speciālisteMob.tel.: 26115449E-pasts: medijiem@kocenunovads.lv

Īstenots projekts Burtnieku ezera pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Biedrība „Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” ir dibināta 2010. gada aprīlī un jau astoņus gadus aktīvi darbojas visu paaudžu iedzīvotāju izgītošanā un attieksmes pret vidi mainīšanā uz labo pusi. Biedrība izvirzīja sev mērķus - jauno makšķernieku un tūristu apmācīšana, sacensību organizēšana, izglītojošu pasākumu organizēšana vides aizsardzībā, kā arī sadarbību ar citām tūrisma un makšķerēšanas biedrībām. Biedrība saimnieko un pasākumus organizē makšķerēšanas un atpūtas bāzē "Vecate", tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi ūdensporta un tūrisma entuziastiem - inventāra nomu, laivu īre, iespēja apmesties mītnē vai izvēlēties telšu vietu. Biedrība sadarbībā ar partneriem- Latvijas vides aizsardzības fondu, Vidzemes attīstības aģentūru, Kultūrkapitāla fondu un citiem, rīko dažādus pasākumus un sacensības. Pasākumu organizēšanas mērķis ir popularizēt makšķerēšanas sporta veidu Burtnieku ezerā, piesaistot esošos un jaunus makšķerniekus, veicinot ģimenes atpūtas pasākumus.

2017.gada nogalē biedrība saņēma apstiprinājumu, lai īstenotu LEADER projektu “Burtnieku ezera pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem”. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem galvenais pārvaramais šķērslis ir telpu, vides pieejamība. Lai līdzvērtīgi piedalītos sabiedrības dzīvē, cilvēkam ratiņkrēslā ir jāpārvar daudzi apkārtējās vides šķēršļi. Cilvēkiem ar invaliditāti ir ārkārtīgi svarīga sekmīga integrācija sabiedrībā - iespēja brīvi pārvietoties, strādāt un nodarboties ar aktivitātēm, kas sagādā sirdsprieku. Piesaistot LEADER finansējumu, biedrībai bija iespēja iegādāties motorlaivu, kas pielāgota specifiskajām prasībām -visām motorlaivas vadības iekārtas sasniedzamas cilvēkam, kurš atrodas invalīdu ratiņkrēslā; paredzēta sēdvieta pavadošai personai; aprīkota ar nerūsējošā tērauda reliņiem, kas atrodas ratiņkrēslā sēdoša cilvēka sasniedzamības zonā; motorlaivas klāja konstrukcija nodrošina invalīdu ratiņkrēsla novietošanos pie stūres konsoles. Finansējums ļāva iegādāties arī pontonu-krasta infrastruktūru,kas nodrošina cilvēka ratiņkrēslā nokļūšanu no krasta laivā un otrādi. Projekta kopējās izmaksas ir 15 475.70 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 13 928.13 EUR.