SADARBĪBAS PROJEKTI

Starpteritoriālie sadarbības mērķi

Veicināt:

1. vienotu tūrisma pakalpojumu, t.sk. vietējo pārtikas produktu ražotāju apmeklējumu, amatniecības centru un velotūrisma attīstību;

2. sociālās uzņēmējdarbības un brīvprātīgā darba kustības attīstību;

3. vietējo iniciatīvas grupu attīstību (tai sk. formālas un neformālas interešu grupas, jauniešu un senjoru kopas);

4. vietējo produktu noieta sekmēšanu, īso pārtikas ķēžu radīšanu, pašvaldību un uzņēmēju sadarbību vietējo produktu iekļaušanā skolu, PMI un citu iestāžu patēriņu nodrošinājumam.

Starpvalstu sadarbības mērķi

Veicināt:

1. Pārrobežu sadarbību ar Igauniju tūrisma, uzņēmējdarbības un sociālās dzīves jomās;

2. Vietējo saražoto preču un produktu noieta tirgus sekmēšanu;

3. Vides un ilgtspējas attīstību.