BIEDRĪBA "NO SALACAS LĪDZ RŪJAI"

 • Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" ir juridiski reģistrēta biedrība, kas nodibināta ar mērķi radīt iespēju vietējo iedzīvotāju iniciatīvas attīstībai, veicinātu un koordinētu vietējās iniciatīvas grupu darbu teritorijā.

 • Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu partnerības teritorijas attīstību un dzīves kvalitātes veicināšanu.

 • Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijas ilgtermiņa stratēģiskais virsmērķis ir teritorijas stabilitāte un attīstība. Tas nozīmē, ka teritorijai pietiek savu resursu ilgtermiņā uzturēt uzņemto attīstības kursu. Ir nodrošināta infrastruktūra, pakalpojumi un vides saglabāšana.

 • Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" attīstības stratēģija par savas teritorijas attīstības mērķi ir izvirzījusi lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes līdzsvarotas attīstības veidošanu, inovatīvu ideju ģenerēšanu un realizēšanu, racionālu un ilgtspējīgu pieejamo dabas un kultūras resursu izmantošanu.

 • Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" (vietējās rīcības grupa - VRG) darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā, Vidzemes plānošanas reģionā. Tā aptver 16 pagastus un 2 mazpilsētas Ziemeļvidzemē, bijušā Valmieras rajona teritorijā un vienu pagastu no bijušā Valkas rajona. Pavisam kopā tā aizņem 2022,5 kvadrātkilometru lielu platību ar 23033 iedzīvotājiem 2015. gada jūlija sākumā. Teritorijā ir ap 40 dažāda lieluma apdzīvoto vietu.

 • Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" VRG darbības teritorijā ietilpst Valmieras novada pašvaldības 17 pagasti - Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti, Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti, Ķoņu un Naukšēnu pagasti, Kocēnu un Bērzaines pagasti, 2 pilsētas - Rūjiena un Mazsalaca un Valkas novada pašvaldības Kārķu pagasts.

VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU DARBĪBAS TERITORIJU KARTE

VALDES LOCEKĻI

 • Evija Nagle, biedrība "Dikālieši", valdes priekšsēdētāja, SVVA lēmējkomitejas locekle;

 • Jānis Zuments, Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs;

 • Inese Gaumane, SVVA lēmējkomitejas locekle;

 • Pēteris Pētersons, Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde, SVVA lēmējkomitejas loceklis;

 • Anrijs Šļaukstiņš, ZS "Rūķīši", SVVA lēmējkomitejas loceklis;

 • Igors Korņējevs, biedrība "Pēdu nav";

 • Maija Šmite, Biedrība "Valmieras rajona lauku sieviešu apvienība";

 • Guna Ķibere, biedrība "Rūjienas amatnieku biedrība "Rūzeles";

 • Armands Taims, ZS "Pestas", SVVA lēmējkomitejas loceklis;

 • Rolands Rākins, SIA "Daivāres";

 • Harijs Rokpelnis, biedrība "Valmieras - Giterslo reģionu sadraudzībai".

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

 • Inese Bērziņa, Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja, telpiskās un stratēģiskās attīstības plānotāja;

 • Antra Krievāne, Klientu apkalpošanas speciāliste, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads;

 • Iveta Bunķe, lauku attīstības speciāliste, Valmieras novads;

 • Sandra Pilskalne, lauku attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas speciāliste, Kārķu pagasts, Valkas novads;

 • Kristīne Auziņa, Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja, Valmieras novads;

 • Ieva Zemīte, NVO pārstāve, Jeru pagasts, Valmieras novads;

 • Rita Gluha, lauku NVO vadītāja Ramatas pagastā, Valmieras novadā;

 • Elīna Rulle, Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja;

 • Valērijs Seilis, Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas galvenais projektu vadītājs.