BIEDRĪBA "NO SALACAS LĪDZ RŪJAI"

 • Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" ir juridiski reģistrēta biedrība, kas nodibināta ar mērķi radīt iespēju vietējo iedzīvotāju iniciatīvas attīstībai, veicinātu un koordinētu vietējās iniciatīvas grupu darbu teritorijā.

 • Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu partnerības teritorijas attīstību un dzīves kvalitātes veicināšanu.

 • Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijas ilgtermiņa stratēģiskais virsmērķis ir teritorijas stabilitāte un attīstība. Tas nozīmē, ka teritorijai pietiek savu resursu ilgtermiņā uzturēt uzņemto attīstības kursu. Ir nodrošināta infrastruktūra, pakalpojumi un vides saglabāšana.

 • Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" attīstības stratēģija par savas teritorijas attīstības mērķi ir izvirzījusi lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes līdzsvarotas attīstības veidošanu, inovatīvu ideju ģenerēšanu un realizēšanu, racionālu un ilgtspējīgu pieejamo dabas un kultūras resursu izmantošanu.

 • Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" (vietējās rīcības grupa - VRG) darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā, Vidzemes plānošanas reģionā. Tā aptver 16 pagastus un 2 mazpilsētas Ziemeļvidzemē, bijušā Valmieras rajona teritorijā un vienu pagastu no bijušā Valkas rajona. Pavisam kopā tā aizņem 2022,5 kvadrātkilometru lielu platību ar 23033 iedzīvotājiem 2015. gada jūlija sākumā. Teritorijā ir ap 40 dažāda lieluma apdzīvoto vietu.

 • Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" VRG darbības teritorijā ietilpst Mazsalacas novads (Mazsalacas pilsēta un Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti), Rūjienas novads (Rūjienas pilsēta un Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti), Burtnieku novads (Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti), Naukšēnu novads (Ķoņu un Naukšēnu pagasti) , Kocēnu novads (Kocēnu un Bērzaines pagasti) un Valkas novada Kārķu pagasts.

VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU DARBĪBAS TERITORIJU KARTE

VALDES LOCEKĻI

 • Evija Nagle, biedrība "Dikālieši", valdes priekšsēdētāja, SVVA lēmējkomitejas locekle;

 • Jānis Zuments, Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs;

 • Inese Gaumane, SVVA lēmējkomitejas locekle;

 • Pēteris Pētersons, Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde, SVVA lēmējkomitejas loceklis;

 • Anrijs Šļaukstiņš, ZS "Rūķīši", SVVA lēmējkomitejas loceklis;

 • Igors Korņējevs, biedrība "Pēdu nav";

 • Maija Šmite, Biedrība "Valmieras rajona lauku sieviešu apvienība";

 • Guna Ķibere, biedrība "Rūjienas amatnieku biedrība "Rūzeles";

 • Armands Taims, ZS "Pestas", SVVA lēmējkomitejas loceklis;

 • Rolands Rākins, SIA "Daivāres";

 • Harijs Rokpelnis, biedrība "Valmieras - Giterslo reģionu sadraudzībai".

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

 • Viktors Kalniņš, Mazsalacas novada Sēļu pagasta pārvaldes vadītājs;

 • Inese Bērziņa, Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece;

 • Antra Krievāne, klientu apkalpošanas speciāliste, Valmieras novads;

 • Iveta Bunķe, lauku attīstības speciāliste, Valmieras novads;

 • Sandra Pilskalne, lauku attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas speciāliste, Kārķu pagasts, Valkas novads;

 • Kristīne Auziņa, projektu daļas vadītāja, PIKC "Valmieras tehnikums";

 • Ieva Zemīte, NVO pārstāve, Jeru pagasts, Valmieras novads;

 • Rita Gluha, lauku NVO vadītāja Ramatas pagastā, Valmieras novadā;

 • Elīna Rulle, Valmieras novada pašvaldības attīstības projektu vadītāja;

 • Valērijs Seilis, Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvalde.